TOPlist

 

A- A A+

Informace pro studenty VOŠ

Konzultace důkazů do portfolia - 4.DA a konzultace podkladů pro zápočet z OSEM2 - 2.DA - ve čtvrtek 15.12. od 13:30 do cca 16:00, případně dle telefonické domluvy. I. Fröhlichová

Výuka 2. KP a 3.DA bude probíhat v budově OA, Erbenova 184
Výuka 2.KS a 4.DA bude probíhat v budově SZŠ, Chodské náměstí 97

Opravný termín Absolutoria v září 2016

Studenti, kteří jdou k tomuto opravnému termínu musí do konce července 2016 odevzdat přihlášku k absolutoriu a případně opravenou absolventskou práci v kanceláři budovy OA.

Prosím všechny studentky 1.KS, aby donesly kompletně zapsané indexy za zimní a letní období (známka, datum a podpis vyučujícího) nejpozději do 1.7.2016 Mgr. Lence Foistové (budova SZŠ).

Změna termínu klasifikovaného zápočtu ze Sociální patologie - 2. VOŠ DV

Termíny ve dnech 6. a 7. června 2016 se ruší, nové termíny:
8. 6. v 10 hod.
9. 6. ve 13 hod.
Vždy v budově SZŠ, Chodské náměstí.

Upozorňuji strávníky, že v době nemoci nebo nepřítomnosti ve škole mohou pouze první den neplánované nepřítomnosti odebrat školní oběd. Pokud další dny strávník obědy neodhlásí, hradí podle § 119 a § 121 školského zákona č. 561/2004 Sb. a dalších prováděcích právních předpisů plnou cenu oběda jako cizí strávník, tj. 68,- Kč místo 29,- Kč.

  • Poslední aktualizace: úterý 24 listopad 2020, 12:43:10Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice