A- A A+

Informace pro studenty VOŠ

Absolutorium září 2017

Studenti, kteří budou konat absolutorium 14. 9. 2017, odevzdají přihlášku k absolutoriu a absolventskou práci (2x tištěnou verzi+1x elektronickou verzi) do 31. 7. 2017 v kanceláři paní Jany Ulrychové v budově OA. Tento termín absolutoria mohou využít i studenti, kteří chtějí konat řádný termín absolutoria.

Všeobecné sestry (2KS) - zápočet z Ošetřovatelské praxe Vám zapíší mentorky: Kostínková, Hadačová, Hlaváčová.

Výsledky ošetřovatelské praxe: zápočet nesplnily studentky: Farkasová, Beranová, Tejmlová, Touplaová, Vyskočilová. Studentky si vyzvednou kazuistiku u Mgr. Vargové a vypracují novou dokumentaci.

Konzultace důkazů do portfolia - 4.DA a konzultace podkladů pro zápočet z OSEM2 - 2.DA - ve čtvrtek 15.12. od 13:30 do cca 16:00, případně dle telefonické domluvy. I. Fröhlichová

Změny ve stálém rozvrhu VOŠ kombinovaná forma - 2016/2017 – zimní období

29.9.

3.DA

SOP – 4. - 9. hodina Sast , 10. - 11. hodina přeložena na 8. 12. 1. -2. hodinu

6.10.

2.KS

10. hodina OPS – přesun na 3. 11. na 11. hodinu

13.10.

3.DA

7. – 10. hodina ZOT – odpadá - obecná absence lektora, bude odučeno v náhradním termínu

20.10.

3.DA

5. – 6. hodina PRA přesun na 15. 12. 9. – 10. hodinu, na 5. – 6. hodinu přesunuta výuka OSEM 1 z 10. – 11. hodiny a OSEM 2 z 9. -10. hodiny 3. 11.

2.KS

8. - 9. hodina MIK, OPS přesun na 3.11. 9. – 10. hodinu

2. KP

3. – 4- hodina SPO výměna se ZDN 10 .11. 1. – 2. hodinu
5. – 6. hodina ANJ Sast – jiná akce školy vyučující

4. DA

2. – 4. hodina PVČ přesun na 1. 12. 1. – 3. hodinu, 2. – 4. hodinu přesun SUS1 z 24.11.

3. 11.

3. DA

11. hodina OSEM2 přesun na 1. 12.- 9. hodina

2.KP

9. – 11. hodina OSEM 2 přesun na 1. 12. – 1. – 2. hodinu a 8. 12. – 2. hodinu

1. 12.

2. KP

7. – 8. hodina výměna ZEK a PSY za 8. 12.

Výuka 2. KP a 3.DA bude probíhat v budově OA, Erbenova 184
Výuka 2.KS a 4.DA bude probíhat v budově SZŠ, Chodské náměstí 97
  • Poslední aktualizace: čtvrtek 22 červen 2017, 08:28:20Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice