TOPlist

 

A- A A+

Aplikace na PC

Předmět Aplikace na PC (zkratka APC) se na oboru Informační technologie vyučuje ve dvou hodinách týdně po celou dobu studia, tedy ve všech čtyřech ročnících. Cílem tohoto předmětu je naučit žáky pokročilému užití aplikačních programů, jejich instalaci a konfiguraci. Důraz je kladen na kancelářský a komunikační software a software pro práci s multimédii.

1. ročník

V prvním ročníku si žáci osvojí základní dovednosti při práci v operačním systému a organizaci dat na disku, tedy práci se soubory a složkami. Vyzkouší si též práci s nejpoužívanějšími souborovými manažery.

Po zvládnutí těchto základních činností, nutných pro veškerou další výuku i pro běžnou práci na PC, se žáci seznámí se základy textových editorů a tabulkových kalkulátorů. V textovém editoru se naučí efektivně editovat dokument pomocí základních funkcí, vhodně používat odrážky a číslování, uspořádat text do sloupců, používat tabulky v textu a v neposlední řadě také nastavit dokument pro tisk. V tabulkovém procesoru se žák seznámí s principem činnosti tohoto software, naučí se vytvořit a editovat jednoduchou tabulku, používat základní vzorce a funkce ve výpočtech a vytvořit graf z předem připravené tabulky. Samozřejmostí je opět nastavení dokumentu pro tisk.

apc

První ročník je zakončen tematickým okruhem s názvem Archivace dat. Zde se žák seznámí s významem a s různými metodami archivace, naučí se vhodně zkomprimovat a zálohovat data na PC.

2. ročník

Začátkem druhého ročníku se žáci seznámí s nejpoužívanějšími grafickými editory. Naučí se základní techniky při práci s vektorovými i rastrovými grafickými editory, na které pak mohou navázat ve volitelném předmětu Grafika a multimédia, který si mohou zvolit ve 3. ročníku studia.

Poté navážeme na znalosti textových editorů a tabulkových procesorů z prvního ročníku. V textovém editoru se naučíme vytvářet složitější tabulky, pracovat s objekty, grafy, vytvořit si vlastní šablonu atd. V tabulkovém procesoru se žák seznámí se složitějšími vzorci a funkcemi, naučí se používat podmíněné formátování, styly a vytvářet složitější typy grafů.

Závěr druhého ročníku je věnován prezentačním programům. Žák se naučí správným zásadám při vytváření prezentace, které pak dovede aplikovat v praxi.

3. ročník

Třetí ročník je zaměřen pouze na textové editory a tabulkové procesory. Je to zároveň poslední ročník, kde se programům tohoto druhu žáci věnují, tudíž se v tomto ročníku naučí ty nejpokročilejší funkce, které oba tyto programy nabízejí.

V textovém editoru se jedná např. o tvorbu a formátování oddílů, automatickou tvorbu obsahu, hromadnou korespondenci, tvorbu maker a mnoho dalšího. V tabulkovém procesoru se v tomto ročníku zaměřujeme především na tvorbu databází a práci s nimi (včetně kontingenčních tabulek), dále pak tvorbu formulářů pomocí ovládacích prvků. V závěru ročníku se žáci naučí vytvořit vlastní makro, které vede k výraznému ulehčení práce.

4. ročník

Čtvrtý ročník je zaměřen pouze na práci v databázovém software. Vzhledem k obtížnosti obsluhy těchto programů je jim věnován celý ročník. Žáci se nejprve seznámí s jejich prostředím, poté se naučí vytvářet (zpočátku) jednodušší databáze. Postupně se naučí využívat další funkce, které databázové programy nabízejí. Mezi tyto funkce patří např. tvorba relací, dále pak dotazy, formuláře, tvorba sestav atd.

  • Poslední aktualizace: úterý 29 listopad 2022, 12:16:05Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice