TOPlist

 

A- A A+

Aktuality

Region 2020 – třetí rok za sebou medailové umístění

Ve dnech 28.1. -29.1. 2020 se již tradičně konala republiková soutěž Region 2020. Na této soutěži se setkávají studenti z různých oborů a jedním ze soutěžních oborů je také cestovní ruch.  Již 24. ročník soutěže pořádala Střední odborná škola obchodu, užitého umění a desingu Plzeň  - jinak také plzeňská Nerudovka.

Výborného výsledku dosáhla Eva Bartáková (3.0A) v kategorii jednotlivců. V této kategorii studenti prezentovali produkt v cizím jazyce, Eva v anglickém jazyce. Její prezentace byla naprosto profesionální a od poroty dostala plný počet bodů. Druhý den studenti prokazovali znalosti z oboru cestovní ruch  - služby v CR, památky Unesco, geografie CR, dějiny kultury a architektury. I zde úspěšně obstála a součet bodů z obou dnů soutěže ji vynesl na  první místo  v kategorii jednotlivců.

Výborně si však vedl i tým složený též ze studentů třídy 3.OA. Tým tvořila Tereza Mašková, Kristýny Liaugodaite a Aleš Fictum. Tým první den dopoledne tvořil produkt  (zájezd) a v odpoledních hodinách tento produkt prezentoval. Letošního zadání, tedy produkt pro seniorský cestovní ruch,  tým uchopil velmi nápaditě a po prezentaci byl na 2.místě. Znalostní test byl podobný jako pro kategorii jednotlivců, jen trochu obsáhlejší. I zde studenti uplatnili svoje dobré znalosti a celkové druhé místo pro tým bylo příjemnou odměnou za náročnou soutěží.

region 2020 01    region 2020 02

Okresní přebor škol v šachu – náš tým postupuje do krajského kola

9. 12. se v DDM Domino v Domažlicích konal Okresní přebor škol v šachu. Náš tým úspěšně bojoval, několikrát vyhrál, prohrál pouze jednou (s GJŠB  Domažlice) a skončil na 2. místě, které znamená postup do kola krajského. To se bude konat v únoru 2020. Držíme palce. 

diplom sachy

Skvělý úspěch našeho pišqworkového týmu – Domažlice-Kdyně United

Náš tým (Domažlice-Kdyně United) skvěle zabojoval v okresním kole, které se konalo v GJŠB  Domažlice 13.11. Se soupeři se příliš nepáral a suverénně vyhrál, a tudíž postoupil do kola krajského. Více si můžete přečíst zde:

https://pisqworky.cz/novinky/2400

V krajském kole (25. 11. Na Mikulášském gymnáziu v Plzni) už to mělo být těžší. Ani tam se ale náš tým neztratil a jen těsně mu unikl postup do Grandfinále v Brně. Nakonec jsme skončili na krásném medailovém 3. místě. Více si můžete přečíst tady:

https://pisqworky.cz/novinky/2436

Naše škola si užívala atmosféru adventního Salzburgu

Naše škola se vydala  v adventním čase na jednodenní exkurzi do rakouského Salzburgu s cílem spatřit nejslavnější historické památky a vánoční trhy Salzburger Christkindlmarkt.

Naší první cílovou zastávkou byla Tyrolská vesnička Oberndorf pod Alpami, ležící 10 km od města Salzburg. Zde v kostelíku sv. Mikuláše o půlnoční mši dne 24.12.1818 měla premiéru nejznámější vánoční píseň  „ Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht…..“ a odtud se  rychle šířila do celého světa. V muzeu kaple Tiché noci (Sille Nacht- Museum) jsme si zakoupili suvenýry, které nám budou připomínat naši návštěvu tohoto památného místa.

Číst dál...

Přednáška MUDr. Radima Uzla (12. prosince 2019)radim uzel

Ve středu 12. prosince 2019 se všichni žáci naší školy zúčastnili přednášky MUDr. Radima Uzla, který je známý popularizátor sexuologie, gynekolog, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vysokoškolský pedagog.

MUDr. Radim Uzel, CSc. publikoval mnoho populárních článků v tisku, je autorem rozhovorů a publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed.

Přednáška byla zaměřena na téma: sexuální výchova mládeže, pohlavní choroby, prevence rizikového chování a zákony. Zpestřením byly osobní zkušenosti lektora, jeho smysl pro humor a velmi příjemný rétorický projev.

Panu doktorovi patří náš dík za jeho zajímavé vystoupení.

Exkurze na Pedagogické fakultě v Plzni (6. prosince 2019)

V pátek 6. prosince 2019 se zájemci ze 4. IT zúčastnili exkurze na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni - Katedra výpočetní a didaktické techniky. Vyučující si pro ně připravili zajímavé praktické ukázky toho, co je zde možné studovat. Naši žáci se seznámili s možnostmi programování robotických modelů, 3D simulacemi či virtuální realitou. Odnesli si také informace o dalších předmětech, které se zde vyučují, např. počítačové sítě či webové technologie, kterým se věnují již nyní během svého studia.

Děkujeme všem členům KVD, kteří s námi strávili celé páteční dopoledne a představili nám zajímavou možnost pokračování studia v „našem“ IT oboru 😊 .

Divadelní představení Úklady a láska a Neviditelná výstava

11.listopadu 2019 navštívili žáci 1. - 4. ročníku SZŠ ve Švandově divadle v Praze hru německého dramatika Friedricha Schillera Úklady a láska. Jednalo se o strhující příběh mladých milenců ze dvou společensky nerovných rodin, kteří svádí osudový boj s vlastní nezkušeností proti vypočítavosti a prohnaným úskokům těch, kteří sledují své vlastní cíle. Ze dvou zamilovaných se tak stávají loutky v rukou mocných, v rukou lásky.

Ve druhém poschodí Novoměstské radnice je již osmým rokem možné navštívit Neviditelnou výstavu, na níž se žáci seznámili s pomůckami, jež ulehčují nevidomým lidem život. V zatemněné části, vedeni nevidomým průvodcem, si vyzkoušeli orientaci sluchem, čichem a hmatem při pohybu několika místnostmi představujícími byt, rušnou ulici, les.

Představa ztráty zraku je děsivá. Byl to opravdu nevšední zážitek s milým komunikativním průvodcem.

M.K.

Přednáška plk. Mgr. Josefa Lottese

Ve čtvrtek 21. listopadu přijal pozvání na naši školu pan plukovník Mgr. Josef Lottes, elitní člen policejního sboru, bývalý šéf oddělení vražd, uvedený v roce 2016 do policejní síně slávy za celoživotní boj proti zločinu. Přednáška na téma " Právo a kyberkriminalita" proběhla v Sokolovně za přítomnosti žáků 2.IT a 3. a 4. ročníků všech studijních oborů.

V úvodu žákům nastínil ve stručnosti trestní zákoník - trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost činu, trestní sankce - druhy trestů, trestné činy proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti. Hlavním tématem byla ale počítačová kriminalita, která v posledních letech vykazuje strmý nárůst počtu trestných činů.

Pan plukovník žáky zaujal svým vyprávěním o zajímavých případech, které jako špičkový vyšetřovatel vražd řešil. Zajímavostí je i to, že se účastnil jako odborný  poradce při natáčení seriálů TV Prima Temný kraj a VIP vraždy.

Děkujeme panu plukovníkovi za návštěvu.

M.Kabůrková, VP

lottes01    lottes02

Poděkování za účast na projektu Na den sestřičkou od ZŠ v Poběžovicích

Vážená paní, Frohlichová,

rádi bychom Vám za sebe i za naše žáky poděkovali za velmi mile strávené pondělní dopoledne, které jsme měli možnost prožít v prostorách Vaší školy. Hlavně jsme ocenili úžasný přístup lektorů i pomocníků z řad studentů, vysokou úroveň obou přednášejících, kteří dokázali zprostředkovat obrovské množství informací v neformální a přátelské atmosféře, vše doplnit i praktickými ukázkami s možností osahat si určité činnosti přímo samotnými žáky. Velmi milý byl i nečekaný bonus v podobě čerstvě připravené celozrnné bagetky pro všechny účastníky akce společně s pitíčkem. Rádi bychom vyjádřili poděkování i autobusovým dopravcům za jejich ochotu a vstřícnost.

Přejeme Vám ještě spoustu takových zajímavých a prospěšných akcí. Budeme-li pozváni, velmi rádi se zase zúčastníme.

Mgr. Jana Vicianová, Mgr. Božena Kreslová
ZŠ Poběžovice

Průvodcovské zkoušky nově

27. září 2019 dvě studentky 4. ročníku - Jana Skaláková a Michaela Červená úspěšně absolvovaly průvodcovské zkoušky. Ty si však nenechal ujít ani Jan Fait , absolvent naší školy, který v oboru cestovní ruch vyhrál dvě republikové soutěže a při studiu na vysoké škole již bude pracovat jako profesionál v cestovním ruchu.

Státní průvodcovské zkoušky letos probíhaly trochu jinak. Co tedy bylo nové? Okruhy teoretických znalostí z oboru cestovního ruchu, dějin architektury, služeb CR a modelových situací se podobaly těm v předchozích letech. Studenti však na každý okruh psali písemný test, který museli splnit na 75%. Nová však byla jazyková zkouška. Zájemci o zkoušku prokazovali jazykové dovednosti ve volném i doslovném překladu textu a  v modelových konverzačních situacích týkajících se cestovního ruchu. Poslední části zkoušky bylo praktické průvodcování po městě Domažlice, kde každý ze studentů prováděl určitou částí města. Nově celou zkoušku také prováděla PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka školy cestovní ruchu Tyrkys se sídlem v Praze.

Všechny tyto části zkoušky studenti absolvovali úspěšně a odměnou pro ně bylo získání dokumentu -  Osvědčení /vysvědčení na oficiálním SEVT dokumentu s kulatým razítkem a státním znakem, který má kvalifikační dovětek EU, nejvyšší možný stupeň kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání. Toto státní osvědčení usnadňuje výkon činnosti v zahraničí – velmi důležité pro průvodce nebo delegáty.

Studentům tedy gratulujeme k získání tohoto osvědčení a jak píše paní doktorka na svém facebooku: „Vítejte mezi profesionály“.

pruvodcovske zkousky 2019

  • Poslední aktualizace: pátek 26 květen 2023, 07:06:32Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice