TOPlist

 

A- A A+

Aktuality

Jazyková exkurze do rakouského údolí Wachau

V úterý, dne 12. října 2021 se uskutečnila jazyková exkurze do rakouského údolí Wachau. Tento šestatřicetikilometrový úsek mezi městy Melk a Krems je považován za nejhezčí část Dunaje. Řeka Dunaj se zde vine celým údolím, mezi kopci pokrytými terasovitými vinohrady a množstvím historických památek. Celé údolí je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Na vzdělávací cestu k našim rakouským sousedům jsme se vydali v brzkých ranních hodinách. První zastávkou v programu byl klášter Melk. Jde o největší benediktinské opatství na skalnatém výběžku nad městem Melk v Dolním Rakousku. Pod klášterem protéká Dunaj.

 Naše prohlídka začala na prelátském dvoře kláštera s kašnou, vedla přes císařské schody a císařskou chodbu do klášterního muzea. Historie kláštera, jeho současný význam i úkoly a život benediktinů nám byly zprostředkovány na základě uměleckých pokladů. Komentovaná prohlídka pokračovala mramorovou halou přes altán s vyhlídkovou terasou do opatské knihovny. V ní je uloženo na 100 000 knih. Nejdůležitější místností v benediktinském klášteře byl barokní kolegiátní kostel, jehož interiér byl opravdu skvostný. Vstupné také zahrnovalo návštěvu a procházku v klášterním parku a prohlídku severní bašty s laboratoří Wachau, ve které se konají různé umělecké výstavy. Tento prostor je muzeum navržené studenty klášterní střední školy, která se zde nachází jako největší rakouská katolická soukromá škola.

Poté na nás čekala třičtvrtěhodinová plavba po modrém Dunaji z Melku do Spitzu. Pohodlně usazeni v příjemném interiéru lodní restaurace s občerstvením na stole jsme pozorovali krajinu po obou březích této mohutné řeky. Proplouvali jsme mezi zelenými kopcovitými svahy, četnými vinicemi a meruňkovými stromy.

Jakmile jsme připluli do Spitzu, odvezl nás autobus do nedalekého městečka Dürnstein. Jde o malebné historické vinařské centrum s kavárničkami, obchůdky se suvenýry a vinárničkami. My jsme se nejprve vydali na cestu ke zřícenině hradu, která se majestátně tyčila nad městečkem. Zdolali jsme pěší výstup do strmého kopce až na samý vrchol. Přitom jsme se řádně zapotili a zahřáli. Odměnou nám byl jedinečný výhled do širokého okolí v údolí Dunaje. Počasí nám k tomu přálo, neboť sluneční paprsky probleskovaly modrou oblohou. Při následném rozchodu v centru Dürnsteinu jsme si zakoupili suvenýry pro naše blízké.  A jaké? Samozřejmě výtečnou meruňkovou marmeládu Marillemarmelade z Wachau a proslulé zelené veltlínské víno Grüner Weltliner Smaragd, které je vyhlášené po celém Rakousku. A co jsme ochutnali? Housku zvanou Wachauer Laberl.

Na závěr celé exkurze jsme si (nabyti novými vědomostmi) už jen přáli gute und schnelle Heimreise nach Taus.

Studenti oboru OA, IT a PS

Festival techniky Inovujeme Plzeň

První říjnový den si žáci druhého a třetího ročníku oboru IT zpříjemnili návštěvou festivalu techniky Inovujeme Plzeň. Zúčastnili se tak největšího setkání inovátorů a startupů v západočeské metropoli, na kterém dostali příležitost vyzkoušet si nové technologie z oblasti umělé inteligence, virtuální reality, průmyslové inovace regionálních firem a výzkumu z univerzitního prostředí. Kromě zajímavých přednášek jsme zhlédli např. autonomně řízená vozidla, roboty, trendy v oblasti virtuální a rozšířené reality a jejich využití ve vzdělávání, špičkové drony a mnoho dalšího.

„Adapťák“ 1. PS

Ve čtvrtek, 16. září 2021, se žáci třídy 1. PS vydali vlakem z Domažlic do Havlovic a dále po zelené turistické značce Čertovou naučnou stezkou okolím Babylonu. Stezka vznikla v roce 2010, její délka je 11 km a má 21 zastávek zaměřených na přírodu a historii. Byla spolufinancována Evropskou unií celkovými náklady ve výši cca. 40 miliónů Kč. Informační tabule popisují místní faunu a flóru.

První zastávka byla u Akvaduktu, kde jim byl vysvětlen účel této mostní stavby, která prošla novou rekonstrukcí v roce 2010. Potom se zastavili u dřevěného čerta a podařilo se jim rozpohybovat viklan Čertův kámen (odtud také pojmenování stezky). Při rozemnutí jehlic statné douglasky tisolisté ucítili svěží vůni pomerančů. Kolem hmyzího hotelu došli k dřevěnému vodníkovi v letovisku Babylon, kde si zahráli seznamovací hry a rozděleni do tří družstev plnili zadané úkoly.

Občerstveni v místní babylonské sauně se zastavili u bývalého Horního Pařezovského rybníka – dnes krajinářský přírodní park. Kolem Babylonského rybníka (Dolní Pařezovský rybník) došli na cyklostezku  a kolem dalších zastavení - Černý rybník, přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka a osada Pila – v okolí Pily jsou jezírka, která vznikla zatopením starých žulových lomů – došli zpět do Havlovic a vlakem do Domažlic s přáním pohodového třídního kolektivu, ve kterém nebude váznout komunikace, budou se mít rádi a vzájemně si pomáhat.

Jazyková exkurze do rakouského Hallstattu

Začátek školního roku jsme po letních prázdninách zase rádi přivítali a 20.září 2021 jsme zorganizovali školní jazykovou exkurzi, kterou jsme kvůli koronavirové pandemii a distančnímu způsobu výuky v předchozím školním roce nemohli zrealizovat. O to více jsme se všichni, jak studenti, tak učitelé, těšili na naše společné zážitky z objevování a obdivování nových zajímavých míst v německy mluvících zemích. Věříme, že se poznání  německých reálií a kultury na vlastní kůži  pozitivně odrazí při skládání maturitní zkoušky z němčiny.

Vybrali jsme si rakouskou cestu do Hallstattu, která svou ojedinělou polohou v Salcburské solné komoře na úpatí Dachsteinského pohoří Severních vápencových Alp právem patří na seznam světového dědictví UNESCO.

V brzkých ranních hodinách jsme se z naší domoviny vydali do této zajímavé destinace Horních Rakous, abychom během dne časově stihli náš bohatý program. Po příjezdu do Hallstattu jsme směle korzovali podél pobřeží rozlehlého Hallstattského jezera s krásným výhledem na vysoká strmá skaliska Dachsteinu, na jehož úpatí jsou rozesety domky této obce s asi 1000 obyvateli. Poté naše kroky vedly ke kostelu se hřbitovem a kostnicí, ve které je uloženo několik set lebek zesnulých obyvatel. Každá lebka je opatřena datem narození a úmrtí, jménem člověka, přičemž tyto údaje jsou napsány v barevném provedení. Během následného hodinového rozchodu jsme si prohlédli romanticky malebný Hallstatt, muzeem a nádhernou krajinou. Dalším bodem programu byl lanovkový výstup na Dachsteinské pohoří. V rámci první mezizastávky došlo i na slíbenou lehčí turistiku, která spočívala v pěším zdolání strmé cesty vzhůru ke vchodu do jedné z jeskyní, která je součástí velkého jeskynního systému charakteristického pro toto pohoří. Šlo o Obří ledovou jeskyni v nadmořské výšce kolem 1420 m. Během hodinové komentované prohlídky se světelnými a zvukovými efekty jsme prošli jejími částmi jako je např.  Ledový palác, Ledová kaplička či Dom krále Artuše. Dále jsme pokračovali kabinovou lanovkou až na samotný vrchol k vyhlídce Pět prstů. Kvůli nepřízni počasí na vrcholu hor jsme se nemohli kochat výhledem do okolí, a proto jsme využili příjemného posezení v horské restauraci, kde jsme se všichni občerstvili a odpočinuli si. Na závěr naší exkurze jsme sjeli lanovou dráhou a pokochali se hezkými výhledy na majestátně tyčící se skaliska dolů k našemu autobusu. Pak jsme se vydali plni dojmů a zážitků domů.

Studenti OA a SZŠ Domažlice

Sportovně turistický kurz 2021

Sportovně turistický kurz 3.ročníku oboru Praktická sestra se konal v krásné přírodě Národniho parku Šumava.Žáci třetího ročníku spolu s učitelkou tělesné výchovy p.H.Hradeckou a s třídní učitelkou p.S.Majerovou trávili sportovně a turisticky zaměřený pobyt v Prášilech na Chatě U Jakuba.Byl to nejstarší dům v obci z roku 1777, který je přestavěn k účelům ubytování. Každý den začínal během v přírodě a krátkou rozcvičkou. Společné turistické vycházky vedly pak na Prášilské jezero,na jezero Laka,na Slunečnou,do botanické zahrady nebo na Liščí horu. Počasí bylo vskutku letní a cestou se všichni i trochu opalovali. Náplní kurzu byla i zdravověda, znalost mapy a topografických značek, kulturně poznávací činnost, hry,soutěže, malování kamínků nebo vědomostní kvízy. Při závěrečném hodnocení kurzu bylo i vyhodnocení družstev a předání drobných odměn.Kurz se vydařil a všichni přijeli nejen plní dojmů z krásných procházek, ale i příjemně unavení.

Exkurze třídy 4. OA do Plzeňského Pivovaru

V úterý 14. 9. 2021 jsme navštívili Plzeň. Nejprve naše kroky vedly do Plzeňského Prazdroje.

Prohlídka začala v Návštěvnickém centru úvodem do historie pivovarnictví v Čechách a pokračovala vyprávěním slavného příběhu Plzeňského Prazdroje v kinosále. Na nádvoří pivovaru jsme viděli první ze dvou pivovarských kulturních památek, Jubilejní bránu. Druhou památkou na okruhu je vodárenská věž. V hale slávy jsou vystaveny největší klenoty z historie pivovaru. Na závěr prohlídky jsme prošli  labyrintem sklepů do lednice, kde se dříve po celý rok uchovával led. Poté jsme  v pivovarských sklepích ochutnali  nefiltrovanou  plzeňskou dvanáctku. Na závěr exkurze v pivovaru mnozí z nás potěšili sami sebe nebo své blízké dárkem z místní prodejny.

Pak jsme se přesunuli do PLZEŇSKÉHO PODZEMÍ. Veřejnosti bylo zpřístupněno v květnu 1985 a roku 2009 je do správy převzal od města Plzeňský Prazdroj, který je provozuje dodnes. Prohlídkový okruh je dlouhý asi 934 metrů a prochází v hloubce 9 až 12 metrů pod historickým centrem města Plzně. 

V podzemí je také zhruba dvě stě studní a voda  některých z nich se používala na výrobu piva.

„Pasování“ třídy 1. OA

Ve čtvrtek 9. září pasovali  žáci třídy 4. OA  do řad středoškoláků nové prváky – žáky třídy 1. OA, kde je třídní učitelkou Mgr. Květa Žižková. Nováčci  to rozhodně neměli jednoduché – „uvítací komise“ si pro ně připravila různé úkoly, které museli splnit.  Pokud úkoly nesplnili, museli oběhnout budovu školy.  Odměnou pro každého žáka 1. OA bylo „pasování“ Vaškem Burešem do stavu studentského.

Na závěr čtvrťáci popřáli novým žákům příjemně strávené čtyři roky studia  na domažlické OBCHODCE!

ADAPTAČNÍ  VYCHÁZKA – 1. OA

V pondělí 6. září 2021 jsme my – žáci třídy 1. OA – uskutečnili „ADAPTAČNÍ DOPOLEDNE“. Tuto akci jsme zahájili ve třídě, kde jsme vyzkoušeli naše „výtvarné dovednosti“ a zapsali jsme svá životní motta. Poté jsme se vydali na vycházku, jejímž cílem byly Zelenovské rybníky. V cíli cesty jsme se snažili, abychom se vzájemně představili a dozvěděli se o sobě zajímavé informace. Pomohly nám k tomu různé hry, např. SEZNAMOVÁNÍ, PAMĚŤ NA JMÉNA atd. Zpět jsme zvolili cestu přes Jezero. Pořídili jsme první fotky, které budou základem naší fotodokumentace, která bude zaznamenávat celou dobu našeho studia na „Obchodce“.

plakety ubl

Ročníková práce - fotografování (šk. rok 2020/2021)

Naši žáci ani během koronavirové školní pauzy nezahálejí a pořizují v rámci ročníkové práce fotografie na předem zadaná témata. Zde je několik vybraných snímků na ukázku...

  • Poslední aktualizace: pátek 26 květen 2023, 07:06:32Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice