TOPlist

 

A- A A+

Aktuality

Přednáška MUDr. Radima Uzla (12. prosince 2019)radim uzel

Ve středu 12. prosince 2019 se všichni žáci naší školy zúčastnili přednášky MUDr. Radima Uzla, který je známý popularizátor sexuologie, gynekolog, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vysokoškolský pedagog.

MUDr. Radim Uzel, CSc. publikoval mnoho populárních článků v tisku, je autorem rozhovorů a publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed.

Přednáška byla zaměřena na téma: sexuální výchova mládeže, pohlavní choroby, prevence rizikového chování a zákony. Zpestřením byly osobní zkušenosti lektora, jeho smysl pro humor a velmi příjemný rétorický projev.

Panu doktorovi patří náš dík za jeho zajímavé vystoupení.

Exkurze na Pedagogické fakultě v Plzni (6. prosince 2019)

V pátek 6. prosince 2019 se zájemci ze 4. IT zúčastnili exkurze na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni - Katedra výpočetní a didaktické techniky. Vyučující si pro ně připravili zajímavé praktické ukázky toho, co je zde možné studovat. Naši žáci se seznámili s možnostmi programování robotických modelů, 3D simulacemi či virtuální realitou. Odnesli si také informace o dalších předmětech, které se zde vyučují, např. počítačové sítě či webové technologie, kterým se věnují již nyní během svého studia.

Děkujeme všem členům KVD, kteří s námi strávili celé páteční dopoledne a představili nám zajímavou možnost pokračování studia v „našem“ IT oboru 😊 .

Divadelní představení Úklady a láska a Neviditelná výstava

11.listopadu 2019 navštívili žáci 1. - 4. ročníku SZŠ ve Švandově divadle v Praze hru německého dramatika Friedricha Schillera Úklady a láska. Jednalo se o strhující příběh mladých milenců ze dvou společensky nerovných rodin, kteří svádí osudový boj s vlastní nezkušeností proti vypočítavosti a prohnaným úskokům těch, kteří sledují své vlastní cíle. Ze dvou zamilovaných se tak stávají loutky v rukou mocných, v rukou lásky.

Ve druhém poschodí Novoměstské radnice je již osmým rokem možné navštívit Neviditelnou výstavu, na níž se žáci seznámili s pomůckami, jež ulehčují nevidomým lidem život. V zatemněné části, vedeni nevidomým průvodcem, si vyzkoušeli orientaci sluchem, čichem a hmatem při pohybu několika místnostmi představujícími byt, rušnou ulici, les.

Představa ztráty zraku je děsivá. Byl to opravdu nevšední zážitek s milým komunikativním průvodcem.

M.K.

Přednáška plk. Mgr. Josefa Lottese

Ve čtvrtek 21. listopadu přijal pozvání na naši školu pan plukovník Mgr. Josef Lottes, elitní člen policejního sboru, bývalý šéf oddělení vražd, uvedený v roce 2016 do policejní síně slávy za celoživotní boj proti zločinu. Přednáška na téma " Právo a kyberkriminalita" proběhla v Sokolovně za přítomnosti žáků 2.IT a 3. a 4. ročníků všech studijních oborů.

V úvodu žákům nastínil ve stručnosti trestní zákoník - trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost činu, trestní sankce - druhy trestů, trestné činy proti životu a zdraví, proti lidské důstojnosti. Hlavním tématem byla ale počítačová kriminalita, která v posledních letech vykazuje strmý nárůst počtu trestných činů.

Pan plukovník žáky zaujal svým vyprávěním o zajímavých případech, které jako špičkový vyšetřovatel vražd řešil. Zajímavostí je i to, že se účastnil jako odborný  poradce při natáčení seriálů TV Prima Temný kraj a VIP vraždy.

Děkujeme panu plukovníkovi za návštěvu.

M.Kabůrková, VP

lottes01    lottes02

Poděkování za účast na projektu Na den sestřičkou od ZŠ v Poběžovicích

Vážená paní, Frohlichová,

rádi bychom Vám za sebe i za naše žáky poděkovali za velmi mile strávené pondělní dopoledne, které jsme měli možnost prožít v prostorách Vaší školy. Hlavně jsme ocenili úžasný přístup lektorů i pomocníků z řad studentů, vysokou úroveň obou přednášejících, kteří dokázali zprostředkovat obrovské množství informací v neformální a přátelské atmosféře, vše doplnit i praktickými ukázkami s možností osahat si určité činnosti přímo samotnými žáky. Velmi milý byl i nečekaný bonus v podobě čerstvě připravené celozrnné bagetky pro všechny účastníky akce společně s pitíčkem. Rádi bychom vyjádřili poděkování i autobusovým dopravcům za jejich ochotu a vstřícnost.

Přejeme Vám ještě spoustu takových zajímavých a prospěšných akcí. Budeme-li pozváni, velmi rádi se zase zúčastníme.

Mgr. Jana Vicianová, Mgr. Božena Kreslová
ZŠ Poběžovice

Průvodcovské zkoušky nově

27. září 2019 dvě studentky 4. ročníku - Jana Skaláková a Michaela Červená úspěšně absolvovaly průvodcovské zkoušky. Ty si však nenechal ujít ani Jan Fait , absolvent naší školy, který v oboru cestovní ruch vyhrál dvě republikové soutěže a při studiu na vysoké škole již bude pracovat jako profesionál v cestovním ruchu.

Státní průvodcovské zkoušky letos probíhaly trochu jinak. Co tedy bylo nové? Okruhy teoretických znalostí z oboru cestovního ruchu, dějin architektury, služeb CR a modelových situací se podobaly těm v předchozích letech. Studenti však na každý okruh psali písemný test, který museli splnit na 75%. Nová však byla jazyková zkouška. Zájemci o zkoušku prokazovali jazykové dovednosti ve volném i doslovném překladu textu a  v modelových konverzačních situacích týkajících se cestovního ruchu. Poslední části zkoušky bylo praktické průvodcování po městě Domažlice, kde každý ze studentů prováděl určitou částí města. Nově celou zkoušku také prováděla PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová, ředitelka školy cestovní ruchu Tyrkys se sídlem v Praze.

Všechny tyto části zkoušky studenti absolvovali úspěšně a odměnou pro ně bylo získání dokumentu -  Osvědčení /vysvědčení na oficiálním SEVT dokumentu s kulatým razítkem a státním znakem, který má kvalifikační dovětek EU, nejvyšší možný stupeň kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání. Toto státní osvědčení usnadňuje výkon činnosti v zahraničí – velmi důležité pro průvodce nebo delegáty.

Studentům tedy gratulujeme k získání tohoto osvědčení a jak píše paní doktorka na svém facebooku: „Vítejte mezi profesionály“.

pruvodcovske zkousky 2019

Focení s barvami 1. IT (červen 2019)

....rádi bychom vám ukázali, že při učení nemusí být jenom nuda a může být i plno zábavy. Protože jsem na oboru IT a zaujala mě grafika-focení, napadlo mě zorganizovat focení s práškovými barvami od Barvám neutečeš. A to se také povedlo a myslím, že fotky i videa rozhodně stojí za zhlédnutí. Při takovém focení zažijete spoustu zábavy a určitě se nebudete nudit a myslím si, že je to lepší než jen sedět ve škole a koukat do monitoru. Doufám, že se vám fotky a videa líbí a uvidíme, zda focení (nejen s barvami) zaujme i další prváky.

Eliška Bolovanská, 1.IT (2018/19)

Budoucí zdravotníci soutěžili v 1. pomoci

Stejně jako každý rok patřil jeden z červnových dnů na Střední zdravotnické škole (SZŠ) v Domažlicích soutěži v 1. pomoci. Studenti 1. ročníku měli ukázat, zda umí poskytnout 1. pomoc na patřičné úrovni a zda lidé, kteří budou ošetřováni, toto ošetření přežijí. Jako figuranti byli namaskováni studenti a studentky 2. ročníku, v roli pracovníka záchranné služby na telefonu a hodnotitelů paní učitelky SZŠ.

A jak celá (fiktivní) situace vlastně vznikla? Jak je možné, že u táborového ohně bylo najednou tolik těžkých zranění?

Začalo to nevinným tábořením u řeky Zubřiny, posezením u táborového ohně. Přitom se bujaře popíjel alkohol a dobrá pohoda se brzy změnila v názorové neshody, slova byla prosazována za pomocí různých předmětů, což vyústilo ve 4 zraněné lidi (většinou měli tržné rány, jeden zapíchnutý nůž v břiše a jedno lehké zranění nohy). Soutěžící tým musel co nejlépe vzniklá zranění ošetřit a zajistit, aby všichni přežili. Aby to nebylo tak lehké, jedna zraněná osoba svým zachráncům neustále radila, dožadovala se pozornosti, nabízela svým zraněným kamarádům alkohol, či kvílela: „Všichni tady umřeme!“ Naše týmy se však s úkolem vypořádaly se ctí a kromě větší či menší ztráty krve vše dobře dopadlo. Pak proběhlo vyhodnocení, poděkování figurantům a zručným studentkám, které měly na starost maskování. Těšíme se na příští ročník.

Ročníková práce - fotografování

Hned v prvním ročníku na oboru Informační technologie se věnujeme mimo jiné také výuce fotografování. Žáci musí splnit ročníkový úkol v podobě pořízení čtyř fotografií, přičemž se drží zadaných kritérií. Mohou k tomu využít školní zrcadlovku, kterou si půjčují také domů. A zde je malá ukázka snímků pořízených právě v rámci této ročníkové práce… 😊

Fotografická exkurze na Šumavě

Zájemci o fotografování z oboru IT se v rámci předmětu Grafika na PC vydali fotografovat krásy Národního parku Šumava. Hlavní cíl naší exkurze představoval vodopád Bílá Strž, několik zajímavých snímků se nám však podařilo zachytit už během cesty k němu. Vypořádat jsme se museli i s prudkým slunečním zářením, které neposkytuje pro fotografování krajiny zcela optimální podmínky. Na fotografiích je samozřejmě stále co zlepšovat, tudíž už se těšíme na další fotografické exkurze, které plánujeme realizovat 😊

Níže si můžete prohlédnout několik vybraných fotografií z této exkurze.

  • Poslední aktualizace: středa 08 červenec 2020, 07:16:59Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice