TOPlist

 

A- A A+

Aktuality

Projekt Na den sestřičkou (30. listopadu a 1. prosince 2021)

Projekt Na den sestřičkou na SZŠ v Domažlicích pokračoval ve dnech 30.11. a 1.12.2021. Žáci ze ZŠ Koloveč, Holýšov a Poběžovice získali spousty nových informací o práci zdravotních sester, záchranářů, pracovníků centra Jana, kteří pomáhají řešit zdravotní problémy uživatelům návykových látek, zahráli si v učebně psychologie pohybové, kreativní a sociálně psychologické hry a na "operačním sále" si mohli uvědomit důležitost a nenahraditelnost práce lékařů a zdravotních sester. Poděkování patří jednak kolektivu učitelů "zdrávky", zástupcům záchranné služby, pracovníkům centra Jana a neméně studentům, kteří se přípravy a průběhu na jednotlivých stanovištích zhostili na výbornou.

Škola tejpování (13. a 14. listopadu 2021)

Během dvou víkendových dnů 13. a 14. listopadu 2021 se žáci 4. ročníku Zdravotnický asistent a 1. a 3. ročníku oboru Praktická sestra naučili pracovat s tejpy v rámci kurzu Techniky tejpování. Všech 26 účastníků si osvojilo svalové techniky, kloubní techniky, korekční techniky a lymfatické techniky, které odrážejí aktuální příklady dobré praxe. Aplikaci tejpů se učili pod vedením dvou lektorů, kteří přijeli ze Zlína. Všichni se shodli na tom, že tento kurz byl velmi zajímavý a přinesl mnoho poznatků do osobního i profesního života.

Veletrh fiktivních firem (5. listopadu 2021)

Dne 5. 11. 2021 se na naší škole uspořádal veletrh fiktivních firem. Letos se prezentovaly fiktivní firmy 4. ročníků Techium s. r. o., kteří prezentovali počítačové a technologické služby, CreBoo s. r. o. se svými bombami do koupele, OldNew s. r. o. se svým secondhandem a Zlatý Svarta s. r. o. s nabídkou piv. Firmy představily své produkty a služby studentům 3. ročníků, kteří následně zhodnotili jejich práci. Hodnotil se stánek, katalog, vizitka, leták a prezentace. Celý veletrh byl velice inspirativní a těšíme se na další ročníky.

Projekt Na den sestřičkou (9. listopadu 2021)

V úterý, 9.11.2021 proběhl v realizaci VOŠ, OA a SZŠ Domažlice projekt "na den sestřičkou". Naši školu navštívili žáci devátých ročníků ZŠ Mrákov a ZŠ Staňkov. V rámci jednotlivých stanovišť si vyzkoušeli činnost praktické sestry v poskytování první pomoci, v práci sestry na akutním lůžku a na operačním sále. Dále poznali relaxační metody a možnosti antikoncepce a prevence pohlavně přenosných chorob. Žáci odcházeli s novými znalostmi, spokojeni a s bagetou v ruce.

Festival německy mluvených filmů DAS FILMFEST

Dne 26.10., se studenti naší školy zúčastnili naposledy v říjnovém týdnu festivalu německy mluvených filmů pod názvem Das Filmfest, jež se konal v pražském kině Lucerna.

Do svého již 15. ročníku vstoupila tato přehlídka německy mluvených filmů, která proběhla v Praze během sedmi říjnových dnů. Pořadatelem festivalu je Goethe-Institut Prag, Rakouské kulturní forum v Praze a Švýcarské velvyslanectví. Pro návštěvníky z řad studentstva jsou kromě filmového programu připravena čtení, koncerty, diskuze a setkávání s filmovými tvůrci.

Cílem je pro mladého středoškolského diváka prezentovat filmové umění Německa, Rakouska a Švýcarska a seznámit ho s nejaktuálnějšími snímky z těchto německy mluvících zemí. Naši studenti zhlédli během celkem třech návštěv kina Lucerna například rakouské psychologické drama „Der Taucher“ o mezilidských vztazích s tematikou týrání a touze po lásce či drama „Als Hitler das rosa Kanninchen stahl“ o židovské rodině, která musí po Hitlerově nástupu k moci uprchnout.

Jazyková exkurze do rakouského údolí Wachau

V úterý, dne 12. října 2021 se uskutečnila jazyková exkurze do rakouského údolí Wachau. Tento šestatřicetikilometrový úsek mezi městy Melk a Krems je považován za nejhezčí část Dunaje. Řeka Dunaj se zde vine celým údolím, mezi kopci pokrytými terasovitými vinohrady a množstvím historických památek. Celé údolí je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Na vzdělávací cestu k našim rakouským sousedům jsme se vydali v brzkých ranních hodinách. První zastávkou v programu byl klášter Melk. Jde o největší benediktinské opatství na skalnatém výběžku nad městem Melk v Dolním Rakousku. Pod klášterem protéká Dunaj.

 Naše prohlídka začala na prelátském dvoře kláštera s kašnou, vedla přes císařské schody a císařskou chodbu do klášterního muzea. Historie kláštera, jeho současný význam i úkoly a život benediktinů nám byly zprostředkovány na základě uměleckých pokladů. Komentovaná prohlídka pokračovala mramorovou halou přes altán s vyhlídkovou terasou do opatské knihovny. V ní je uloženo na 100 000 knih. Nejdůležitější místností v benediktinském klášteře byl barokní kolegiátní kostel, jehož interiér byl opravdu skvostný. Vstupné také zahrnovalo návštěvu a procházku v klášterním parku a prohlídku severní bašty s laboratoří Wachau, ve které se konají různé umělecké výstavy. Tento prostor je muzeum navržené studenty klášterní střední školy, která se zde nachází jako největší rakouská katolická soukromá škola.

Poté na nás čekala třičtvrtěhodinová plavba po modrém Dunaji z Melku do Spitzu. Pohodlně usazeni v příjemném interiéru lodní restaurace s občerstvením na stole jsme pozorovali krajinu po obou březích této mohutné řeky. Proplouvali jsme mezi zelenými kopcovitými svahy, četnými vinicemi a meruňkovými stromy.

Jakmile jsme připluli do Spitzu, odvezl nás autobus do nedalekého městečka Dürnstein. Jde o malebné historické vinařské centrum s kavárničkami, obchůdky se suvenýry a vinárničkami. My jsme se nejprve vydali na cestu ke zřícenině hradu, která se majestátně tyčila nad městečkem. Zdolali jsme pěší výstup do strmého kopce až na samý vrchol. Přitom jsme se řádně zapotili a zahřáli. Odměnou nám byl jedinečný výhled do širokého okolí v údolí Dunaje. Počasí nám k tomu přálo, neboť sluneční paprsky probleskovaly modrou oblohou. Při následném rozchodu v centru Dürnsteinu jsme si zakoupili suvenýry pro naše blízké.  A jaké? Samozřejmě výtečnou meruňkovou marmeládu Marillemarmelade z Wachau a proslulé zelené veltlínské víno Grüner Weltliner Smaragd, které je vyhlášené po celém Rakousku. A co jsme ochutnali? Housku zvanou Wachauer Laberl.

Na závěr celé exkurze jsme si (nabyti novými vědomostmi) už jen přáli gute und schnelle Heimreise nach Taus.

Studenti oboru OA, IT a PS

Festival techniky Inovujeme Plzeň

První říjnový den si žáci druhého a třetího ročníku oboru IT zpříjemnili návštěvou festivalu techniky Inovujeme Plzeň. Zúčastnili se tak největšího setkání inovátorů a startupů v západočeské metropoli, na kterém dostali příležitost vyzkoušet si nové technologie z oblasti umělé inteligence, virtuální reality, průmyslové inovace regionálních firem a výzkumu z univerzitního prostředí. Kromě zajímavých přednášek jsme zhlédli např. autonomně řízená vozidla, roboty, trendy v oblasti virtuální a rozšířené reality a jejich využití ve vzdělávání, špičkové drony a mnoho dalšího.

„Adapťák“ 1. PS

Ve čtvrtek, 16. září 2021, se žáci třídy 1. PS vydali vlakem z Domažlic do Havlovic a dále po zelené turistické značce Čertovou naučnou stezkou okolím Babylonu. Stezka vznikla v roce 2010, její délka je 11 km a má 21 zastávek zaměřených na přírodu a historii. Byla spolufinancována Evropskou unií celkovými náklady ve výši cca. 40 miliónů Kč. Informační tabule popisují místní faunu a flóru.

První zastávka byla u Akvaduktu, kde jim byl vysvětlen účel této mostní stavby, která prošla novou rekonstrukcí v roce 2010. Potom se zastavili u dřevěného čerta a podařilo se jim rozpohybovat viklan Čertův kámen (odtud také pojmenování stezky). Při rozemnutí jehlic statné douglasky tisolisté ucítili svěží vůni pomerančů. Kolem hmyzího hotelu došli k dřevěnému vodníkovi v letovisku Babylon, kde si zahráli seznamovací hry a rozděleni do tří družstev plnili zadané úkoly.

Občerstveni v místní babylonské sauně se zastavili u bývalého Horního Pařezovského rybníka – dnes krajinářský přírodní park. Kolem Babylonského rybníka (Dolní Pařezovský rybník) došli na cyklostezku  a kolem dalších zastavení - Černý rybník, přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka a osada Pila – v okolí Pily jsou jezírka, která vznikla zatopením starých žulových lomů – došli zpět do Havlovic a vlakem do Domažlic s přáním pohodového třídního kolektivu, ve kterém nebude váznout komunikace, budou se mít rádi a vzájemně si pomáhat.

Jazyková exkurze do rakouského Hallstattu

Začátek školního roku jsme po letních prázdninách zase rádi přivítali a 20.září 2021 jsme zorganizovali školní jazykovou exkurzi, kterou jsme kvůli koronavirové pandemii a distančnímu způsobu výuky v předchozím školním roce nemohli zrealizovat. O to více jsme se všichni, jak studenti, tak učitelé, těšili na naše společné zážitky z objevování a obdivování nových zajímavých míst v německy mluvících zemích. Věříme, že se poznání  německých reálií a kultury na vlastní kůži  pozitivně odrazí při skládání maturitní zkoušky z němčiny.

Vybrali jsme si rakouskou cestu do Hallstattu, která svou ojedinělou polohou v Salcburské solné komoře na úpatí Dachsteinského pohoří Severních vápencových Alp právem patří na seznam světového dědictví UNESCO.

V brzkých ranních hodinách jsme se z naší domoviny vydali do této zajímavé destinace Horních Rakous, abychom během dne časově stihli náš bohatý program. Po příjezdu do Hallstattu jsme směle korzovali podél pobřeží rozlehlého Hallstattského jezera s krásným výhledem na vysoká strmá skaliska Dachsteinu, na jehož úpatí jsou rozesety domky této obce s asi 1000 obyvateli. Poté naše kroky vedly ke kostelu se hřbitovem a kostnicí, ve které je uloženo několik set lebek zesnulých obyvatel. Každá lebka je opatřena datem narození a úmrtí, jménem člověka, přičemž tyto údaje jsou napsány v barevném provedení. Během následného hodinového rozchodu jsme si prohlédli romanticky malebný Hallstatt, muzeem a nádhernou krajinou. Dalším bodem programu byl lanovkový výstup na Dachsteinské pohoří. V rámci první mezizastávky došlo i na slíbenou lehčí turistiku, která spočívala v pěším zdolání strmé cesty vzhůru ke vchodu do jedné z jeskyní, která je součástí velkého jeskynního systému charakteristického pro toto pohoří. Šlo o Obří ledovou jeskyni v nadmořské výšce kolem 1420 m. Během hodinové komentované prohlídky se světelnými a zvukovými efekty jsme prošli jejími částmi jako je např.  Ledový palác, Ledová kaplička či Dom krále Artuše. Dále jsme pokračovali kabinovou lanovkou až na samotný vrchol k vyhlídce Pět prstů. Kvůli nepřízni počasí na vrcholu hor jsme se nemohli kochat výhledem do okolí, a proto jsme využili příjemného posezení v horské restauraci, kde jsme se všichni občerstvili a odpočinuli si. Na závěr naší exkurze jsme sjeli lanovou dráhou a pokochali se hezkými výhledy na majestátně tyčící se skaliska dolů k našemu autobusu. Pak jsme se vydali plni dojmů a zážitků domů.

Studenti OA a SZŠ Domažlice

  • Poslední aktualizace: pondělí 24 leden 2022, 13:07:38Copyright©2015 VOŠ, OA a SZŠ Domažlice